ติดต่อเรา

ผู้ใช้งาน หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถติดต่อเว็บไซต์ Perdban (เปิดบ้าน) เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สถาบัน คณะ หรือหลักสูตรต่างๆ รวมไปถึงปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยสามารถติดต่อผ่านทางอีเมลที่ perdbandotcom [at] gmail.com