เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ เปิดบ้าน (Perdban.com) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสถาบันการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทุกมหาวิทยาลัย ทั่วทุกภูมิภาค โดยจะนำเสนอในลักษณะของการเล่าเรื่อง บรรยาย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเห็นภาพมากที่สุด จนสามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการเข้าศึกษาต่อได้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์เปิดบ้าน.คอมจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศได้ หากข้อมูลมีความผิดพลาด หรือล้าสมัย ทางสถาบันการศึกษาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถติดต่อมายังผู้จัดทำและแก้ไขให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป