รวม ค่าเทอม มหาวิทยาลัยมหิดล [เริ่มต้นหลักหมื่น]

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการคิดค่าเทอมในลักษณะแบบเหมาจ่ายต่อเทอม ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา โดยมีการกำหนดตามแต่ละหลักสูตรไว้ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะอะไรบ้าง ? ดูเลย รวมให้แล้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะอะไรบ้าง ? ม.มหิดล เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีรายชื่อคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

รีวิว มหาวิทยาลัยมหิดล [หลายเรื่องที่ยังไม่รู้]

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง จากการเริ่มเป็นโรงเรียนแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกในอนาคต